אתר זה הינו אתר ברשת האינטרנט המשמש כקטלוג וחנות משקפיים.

באתר מוצעים למכירה פריטים המלווים בתמונות,שנועדו להמחשה בלבד,ליד כל פריט מוצג מחירו בשקלים כולל מע"מ .

משתמש יכול להוסיף לסל הקניות כל פריט להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת בסיום ההזמנה יש לאשרה בהתאם להוראות האתר.

התשלום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי.

כל הפריטים המוצגים באתר נמצאים במלאי שלנו דרך קבע וזמינים לאספקה מיידית.

במקרים חריגים בהם אזל פריט מהמלאי, אנו מתחייבים להודיע ללקוח על כל חוסר בפריט ולסכם עם הלקוח את מועד משלוח הפריט החסר, ובכל מקרה לא נעכב משלוח בגלל פריט חסר ללא ידיעת הלקוח והסכמתו , ככלל פריטים חסרים ישלחו בנפרד תוך פרק זמן קצר ובתנאי כי הם קיימים במלאי היבואן,או היצרן ולא נחייב בדמי משלוח על הפריטים שהיו חסרים

אנו שולחים את הפריטים לכל מקום בארץ. מחיר המשלוח חינם בדואר רשום או ייקבע לפי כל מוצר בנפרד, יתווסף לסך סכום. המוצרים בעגלת הקניות, ויצויין בשורה נפרדת ובולטת בחשבונית.

ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח באמצעות דואר אלקטרוני להנהלת החברה ורק לאחר אישור הביטול ע"י החברה.

במקרה של ביטול עיסקה יחויב הלקוח בדמי ביטול בשיעור 5%. אך לא למעלה מ- 100 ש"ח ועל פי חוק אם סופק המוצר ללקוח, חלה חובת החזרת המוצר לחברתנו על הלקוח.

ניתן להחליף בחנות היבואן כל מוצר שלם ובאריזתו המקורית ובצירוף חשבונית הקניה, תוך 30 יום מיום הקניה.על הפריטים המוחזרים להגיע אל משרדינו .

יבוא ושיווק בלעדי REVO

במישרדינו:

אבן גבירול 165
קומת 1
אבן גבירול פינת נורדאו
תל אביב
טל : 03-3301633

שעות:  לתאם מראש
lשישי ושבת : להתקשר לתאם 

הוצאות המשלוח למשרדינו חלות על הקונה. פריטים אשר נפגמו במשלוח יוחלפו על ידנו בפריט זהה ללא כל תמורה כאשר המשלוח יעשה על ידנו ללא כל תמורה , מיד עם הגעת הפריט הפגום למשרדנו במידה ואזל מן המלאי תהא החברה רשאית לבטל את ההזמנה, וזאת בתנאי שלא עברו 14 ימים מיום ההזמנה .

למוצרים הנמכרים באתר ו/או בחנות תינתן תעודת אחריות של היבואן, מובהר בזאת כי האחריות לעבודה תקינה של המוצר מוטלת על היבואן ויצרן הציוד על פי כתב האחריות המצורף לפריט, ואם חלה תקלה בפעולתו על הצרכן לפנות לחברתנו ו/או ליבואן בצירוף כתב האחריות שבידו.
האחריות חלה בתנאי שנעשה במוצר שימוש נכון וסביר.

פריט שימצא לא תקין יתוקן או יוחלף בפריט זהה לאחר בדיקת מעבדה אשר תקבע האם הפגם במשקף הוא פגם בייצור וככזה במסגרת האחריות אם לאו. במידה ויימצא כי הפגם במשקף נובע משימוש בלתי סביר של הלקוח ואינו במסגרת האחריות, תציע החברה ללקוח הצעת מחיר לתיקון המשקפיים.

הוצאות המשלוח של הפריט הבלתי תקין יחולו על הלקוח והחזרתו אל הלקוח לא תחויב בדמי משלוח.
אנו מתנצלים מראש על טעויות טכניות ומודים על כל הערה של לקוחותינו לתיקון בהתאם.

על מנת להשלים את הקנייה על הלקוח למסור את פרטיו האישיים כפי שיפורט בטופס הקניה.

כרטיס האשראי 


אנו מתחייבים שלא להעבירם לצד שלישי. החברה תשתמש במידע לצרכי מימוש הצעתו והזמנתו של הלקוח. החברה שומרת על זכותה לגרוע ו/או להוסיף מוצר ו/או מוצרים ו/או שירות ו/או שירותים מהאתר ו/או לשנות .האתר ו/או תוכנו ו/או המחירים ו/או התנאים המופיעים בו בכל עת ללא כל התראה מוקדמת הלקוח מצהיר בזאת, כי קרא את תקנון האתר והינו מודע לתקנון האתר וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד החברה ו/או עובדיה ו/או מפעילי האתר והוא פוטר אותם מכל אחריות לכל נזק שיגרם במישרין או בעקיפין בגין מוצר ו/או שירות לרבות מחמת איכותו, טיבו, השימוש בו, איחורים באספקה וכיוצ'ב.